Lokalt nyhedsbrev 2024-06-20

Her er en slags nyhedsbrev for repair cafeer i Kbh/Frberg. Husk at dele det med jeres frivillige.

1. Vi er nu oppe på 13 repair cafeer i København / Frederiksberg. Så hvis man er lidt overtroisk skal vi se at få startet en repair cafe i Indre By og/eller på Sokkelundsvej el Danasvej (Indre By mangler lokaler og de sidstnævnte to har selv givet udtryk for at de gerne vil have en, men vi mangler lidt flere ildsjæle). Se listen længere nede i denne mail.

2. Jeg oplever forskellige former for fodslæberi fra kommunen og i den sammenhæng vil jeg stå stærkere, hvis jeg ved lidt mere: Jeg savner overblik over den præcise driftsform i de københavnske repaircafeeer, så kan I (altså jeres koordinator) ikke sende mig en linje eller to om det. Herunder: Modtager i støtte fra kommunen i form af en kommunalt aflønnet medarbejder, der laver et eller andet? Er det kommunale lokaler i bruger eller ? Modtager i driftsmæssig støtte fx i form af kaffe og kage, lim og batterier og nyt værktøj; og hvis I gør det, er det så lokaludvalget, der har betalt? Giver nærhed til Fablab nogle særlige fordele (NV, Østerbro, Valby)?

3. Vi er ved at være ret mange og måske kunne vi med fordel holde et fællesmøde, hvor vi kan udveksle erfaringer, fx om økonomi, værktøj, reservedele, behov for nabohjælp, særlige ekspertiser, brug af frivillig til dokumentation m.v. Hvem vil (hjælpe mig med at) arrangere sådan et fællesmøde? Og hvornår på ugen skal det ligge?

4. Det er ren formalia, men jeg ville formodentligt have lidt nemmere ved at trænge igennem overfor Københavns Kommune, hvis vi havde en Repair Cafe København organisation som supplement til Repair Cafe Danmark. Den skal ikke lave andet end det jeg laver i dag, men så vil jeg kunne undgå at kommunale modtagere tror at de skal gøre noget for hele Danmark. Så hvis du vil være medlem, så send mig en mail – så får du til gengæld de informationer, jeg finder relevante for Kbh/Fr.berg.

5. Husk at der stadig er mulighed for at vinde værktøj og penge fra WD40 ved at indsende en reparationshistorie. Husk før og efter billeder (jeg indsendte for Frederiksberg og Nørrebrohallen og de blev ikke antaget på grund af manglende “før” billede) og husk at sende en kopi til mig. Repair Challenge – Home (wd40.com)

6. Er du interesseret i EU aktiviteterne på området, så tjek min sidste artikler om det: EU skridt i retning af produktregulering – Repair Cafe Danmark

7. Borgerrepræsentationen vedtog i november 2023 at KKs forvaltning skulle komme med forslag til reduktion af affaldsmængden og i denne forbindelse gå i dialog med Repair Cafe Danmark. Det med dialogen glemte de og lavede et forslag til Teknik og Miljøudvalget i mandags og det indeholder stort set ikke noget. Jeg brugte bl.a. Folkemødet til at snakke med borgmesteren og en afdelingschef, men det fik jeg vist ikke rigtigt noget ud af – ud over at gøre dem opmærksomme på at jeg ikke var begejstret. Der kommer sikkert mere i denne føljeton.

8. I forlængelse af samme problem – altså at ikke alle er lige så begejstrede for affalds- og forbrugsreduktion, som vi er, så var der også lidt knuder på tråden i forbindelse med start af RC Christianshavn, men de blev dog løst. Undervejs lavede jeg nedenstående gennemgang af de juridiske forhold vedr repair cafeer. Læs det, hvis du er specielt interesseret og kommenter gerne – men HUSK at “regler for repair cafe” altid bør ligge så vores gæster kan se den.

Med lidt tilføjelse om København, så er her de centrale punkter:

  • Repair Cafeer i København bor primært hos kommunale institutioner under kultur og fritid og som udgangspunkt så bidrager kommunen med plads til afholdelse, plads til værktøjsoplagring, kaffe og lign under arrangementet samt nogen steder med arbejdstid til omtale af arrangementet og invitation af de frivillige. Modellen er det der nedenfor er kaldt (2) borgerinitiativ, hvor kommunen inviterer og håber der kommer nogen – herunder også nogle der kan fikse ting.
  • Vi har et par RCer, der ikke direkte bor hos kommunen: RC Vesterbro er hos Folkehuset Absalon, RC Vanløse er hos Frodes folkehus men med adm bistand fra lokaludvalget, RC Vestamager og (på vej) RC Sokkelundsvej er hos private virksomheder.
  • De kommunalt placerede RCer kan dels være i forbindelse med et Fablab, i et lokalområde, der har valgt at have et Miljøpunkt og et lokalområde uden Miljøpunkt. Støtte til drift og anskaffelser søges primært hos lokaludvalg, der som udgangspunkt er glade for at få lov til at støtte denne form for affaldsbegrænsning og folkeoplysning.
  • RC’ens frivillige tager (i hvert fald ikke endnu) nogen betaling for deres bidrag til kommunens affaldsbegrænsning og folkeoplysning.
  • Borgerrepræsentationen har pålagt forvaltningen at tage initiativer i retning af affaldsbegrænsning og i denne forbindelse indgå i dialog med Repair Cafe Danmark. Det er dog ikke sket endnu.

De københavnske repair cafeers bidrag til begrænsning af CO2 udslip beregnes løbende og kan ses på de enkelte repair cafeers hjemmesider:

Der står frivillige klar til RC Indre By men vi har ingen positive tilkendegivelser om lokaler.

I er altid velkomne til at skrive eller ringe med yderligere spørgsmål.

 

Her er lidt om de regler, der omgiver afvikling af repair cafeer.

M.h.t. evt konkurrenceforvridende aktivitet (som ikke må finansieres af offentlige midler): Det er op til lokal vurdering men det er ikke tilladt i henhold til repair cafe Danmarks vedtægter (se vedlagte vedr medlemsfordele). Så det har vi pligt til at holde øje med for de reparationstilbud, der er en del af repair cafe danmark. I praksis sikrer den enkelte repair cafe dette ved at sikre sig at vores gæst er indforstået med at “næste station er genbrugspladsen”. Ønsker man en reparation der er omfattet af garanti og som udføres uden krav om at ejeren deltager i reparationen så er det ikke en repair cafe man skal gå til. Gæster informeres bl.a. gennem opslag af “regler for Repair Cafe” (vedlagt).

M.h.t. ansvar: Dette afhænger af organisationsform: Er RCen (1) en selvstændig forening, (2) et borgerinitiativ eller (3) en gruppe borgere indkaldt af den offentligt finansierede institution. I tilfælde (3) kan man påstå at organisationen (kommune eller andet) har instruktionsansvar og derfor er ansvarlig i forhold til erhvervsskader (erhvervsskadeforsikring og arbejdsmiljølov) samt evt skader der forvoldes af den reparerede genstand. I tilfælde (2) vil ansvaret være delt mellem genstandens ejer og den frivillige selv: Den frivillige (‘s ansvarsforsikring) har ansvar for den frivilliges handlinger, ejeren har ansvar for genstanden, da den hele vejen tilhører ejeren, som er med til at tage alle beslutninger. Ikke desto mindre har vi dog en forsikring, der dækker evt skade forvoldt af en fejl i genstanden efter at den er blevet repareret i en repair cafe (Se vedlagte Risk Point forsikring samt notatet Om RC jura)

M.h.t. støtte: Det er helt op til værtsorganisationen hvordan de vil opfatte den støtte der ydes til repair cafeen (altså hvordan de vil bogføre en udgift). Som udgangspunkt er der tale om ganske små beløb fordelt på: Lokaler, Medarbejderopgaver (fx indbydelse), Driftsstøtte (fx kaffe) og Værktøj og udstyrssponsorat. Den almindeligste løsning er at opfatte repair cafeen som gæster man har inviteret og gæster behandler man pænt. Man kan gå et skridt videre og opfatte disse gæster som en del af organisationens (folke-)oplysende arbejde. For så vidt som man anvender midler fra affaldsgebyret til at finansiere fx kaffe og værktøj, så er de lærde ikke enige: I Københavns teknik og Miljøforvaltning mener juristerne ikke at man kan det, men hvis man ser hvad juristerne i EU skriver, så har man tvært imod pligt til at afsøge nye metoder til at foretage affaldsbegrænsning og bemærkningerne til den danske gebyrpolitik påpeger også pligten til at søge nye veje til affaldsbegrænsning. Det er Repair Cafe bevægelsen en del af, men hvis man kun forlader sig på arbejdet i repair cafeer har man nok valgt en spareløsning.

M.h.t. leverancer fra repair cafeen: Repair Cafeerne besidder både lokalt og centralt betydelig viden om produkter, reparation, affaldsbegrænsning og forbrugermotivation. Denne viden kan nogle gange stilles til rådighed mod betaling, fx som afholdelse af pop-up repair cafeer, foredrag, undervisning m.v. Det er op til de involverede frivillige hvilken betaling, der skal ydes herfor, men da de færreste lokale repair cafeer har mulighed for at opkræve betaling kan denne foretages gennem Repair Cafe Danmark eller direkte til den involverede frivillige, hvis der er tale om en eller nogle få frivillige.