Repair Cafe er et fællesskabsprojekt, som faciliterer sted og udstyr, hvor fixere og brugere samarbejder om at reparere brugernes ting som ellers ville være kasseret.

Fixere arbejder frivilligt, ulønnet og under egen instruktion. Der er ikke penge eller anden betaling eller forpligtelser involveret.

Fixere forsøger at reparere de indleverede genstande, men kan ikke holdes ansvarlig for det endelige resultat.

Vi gør opmærksom på, at det indleverede kan blive returneret i samme eller forværret stand.

Fixere kan ikke forventes at have nogen faglig uddannelse eller ekspertise.

Brugeren har til enhver tid ansvaret for det reparerede, over sig selv såvel som over for tredjemand, og kan ikke holde fixeren eller Repair Cafe ansvarlig herfor. Reparationer sker således på brugernes eget ansvar.

Det er de enkelte fixere og brugere, der i samarbejde bestemmer om og hvordan et produkt skal repareres, og fixeren er på ethvert tidspunkt berettiget til at afvise en reparation.

Hvis der skal anskaffes reservedele, er det brugerens eget ansvar, selv om fixerne naturligvis er behjælpelige hermed.

Fixere og brugere kan frit lave aftaler udenfor Repair Cafe, fx om besøg eller reparation andetsteds, hvilket er Repair Cafe uvedkommende.

Ved deltagelse i Repair Cafe skal anvisninger, om anvendelse af udlånt materiale og værktøj, ophold i Repair Cafeen, samt alment gældende forskrifter, såsom brand-forskrifter overholdes.