Repair Cafe Danmark er en non-profit forening med danske Repair Cafeer i hele landet. Alle arbejder 100% frivilligt i de lokale afdelinger.

Foreningens formål er at facilitere og motivere frivillige, forbrugere, foreninger og kommuner til afholdelse af og deltagelse i Repair Cafeer og derved reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om og lyst til grøn omstilling.

Hjælp os med til at gøre noget ved udledning af CO2. Ved at reparere frem for at købe nyt nedbringer du forbruget af nye produkter og mindsker udledningen ved produktion, transport og bortskaffelse, til gavn for det fremtidige liv på Jorden.

Se mere om værdier, vedtægter og historie i dropdown menuen under
Om Repair Cafe


*** ENGLISH ***

Repair Cafe is a non-profit organization with repair initiatives all over Denmark. We are all 100% volunteers in the local Repair Cafes.

Our purpose is to facilitate and motivate volunteers, consumers, organizations and municipalities to create and/or participate in Repair Cafes and thereby help reduce waste, change consumption patterns and creating knowledge about a green future. We want to change today’s throw-away society by teaching consumers that it is possible to repair, rather than just throwing out and buying new.

More information about our project here: Om Repair Cafe

Panel 1

Nyheder

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder