Her finder du lidt længere tekster, som kan være relevant for din deltagelse i Repair cafe arbejdet.

Koordinatorguide

PDF Loading...

Faktabogen 2024

PDF Loading...

Coordinatorguide (eng)

PDF Loading...