Bestyrelsens arbejde består i at kortlægge og samle alle non-profit-reparationsinitiativer i Danmark under samme tag. Vi vil fremadrettet stå sammen i én stærk organisation, og ikke arbejde hver for sig. Vi vil løbende arbejde på at hjælpe endnu flere Repair Cafeer i gang rundt omkring i Danmark.

Den første store indsats bliver at skaffe midler til at bygge netværket op og at få flere frivillige ”fiksere” til landets mange reparationsinitiativer.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamling 25.  april 2021:
Formand: Stig Bomholt (siden 2018)
Næstformand: Christen Monberg (siden 2018)
Kasserer: Patricia Kjerulf (siden 2018)
Bestyrelsesmedlem: Elisavet Angouria-Tsorochidou (siden 2018)
Bestyrelsesmedlem: Arlette Bentzen (siden 2018)
Bestyrelsesmedlem: Tina Klemmensen (siden 2020)
Bestyrelsesmedlem: Niels P Sønderskov (siden 2020) – udtrådt 29. april 2021
Bestyrelsesmedlem: Andreas Larsen Rübner-Petersen (siden 2021)
Bestyrelsesmedlem: Thaiger Damsgaard (siden 2021)

Suppleanter:
Mette Jørgensen (siden 2018)
Niels Christian Juul (siden 2021)

Kontaktinfo:
Hvis du vil i kontakt med os, kan du skrive en mail til Stig på info@repaircafedanmark.dk

Drejer det sig om værktøj, skriv da til Christen på teknik@repaircafedanmark.dk
Drejer det sig om noget administrativt, skriv da til Arlette på admin@repaircafedanmark.dk