Bestyrelsens arbejde består i at kortlægge og samle alle non-profit-reparationsinitiativer i Danmark under samme tag. Vi vil fremadrettet stå sammen i én stærk organisation, og ikke arbejde hver for sig. Vi vil løbende arbejde på at hjælpe endnu flere Repair Cafeer i gang rundt omkring i Danmark.

Den første store indsats bliver at skaffe midler til at bygge netværket op og at få flere frivillige ”fiksere” til landets mange reparationsinitiativer.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamling 17.  maj. 2020:
Formand: Stig Bomholt (siden 2018)
Næstformand: Christen Monberg (siden 2018)
Kasserer: Patricia Kjerulf (siden 2018)
Bestyrelsesmedlem: Elisavet Angouria-Tsorochidou (siden 2018)
Bestyrelsesmedlem: Arlette Bentzen (siden 2018)
Bestyrelsesmedlem: Tina Klemmensen (siden 2020)
Bestyrelsesmedlem: Niels P Sønderskov (siden 2020)

Suppleanter:
Mette Jørgensen (siden 2018)
Thaiger Damsgaard (siden 2020)

Hvis du vil i kontakt med os kan du skrive en mail til info@repaircafedanmark.dk