Bestyrelsens arbejde består i at kortlægge og samle alle non-profit-reparationsinitiativer i Danmark under samme tag. Vi vil fremadrettet stå sammen i én stærk organisation, og ikke arbejde hver for sig. Vi vil løbende arbejde på at hjælpe endnu flere Repair Cafeer i gang rundt omkring i Danmark og bruge vores sammenhold og fælles viden om produkter til at hjælpe forbrugere, politikere, producenter, reparatører til at tage oplyste beslutninger om produkter.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamling 7. april 2024 – bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde:

Arne Skov (Tilknyttet repaircafé Brønshøj m.fl.) – arne@
Christen Monberg (Tilknyttet repaircafé Hellerup) – chr@
Stig Bomholt (Tilknyttet repaircafé Nørrebro) – stig@
Niels Christian Juul (Tilknyttet repaircafé Vanløse) – ncjuul@
Ristil Skovgaard (Tilknyttet repaircafé Nørrebrohallen) – ristil@
Jan Riemer (Tilknyttet repaircafé Frederiksberg) – jan@
Susanne Bækvig (Tilknyttet repaircafé Gilleleje) – susanne@
Maj-Britt Mortensen (Tilknyttet repaircafé Nørrebro) – maj-britt@

Suppleanter:

Ramesh Patel (Haslev) – ramesh@

Suppleanter indgår i bestyrelsens arbejde men uden stemmeret.

Kontaktinfo:
Du kan skrive til Repair Cafe Danmark via kontakt@repaircafedanmark.dk eller benytte formularen under kontakt her. Har du brug for at kontakte et bestyrelsesmedlem direkte, kan du sende en e-mail til dem ved at benytte informationen ovenfor (i kursiv) efterfulgt af repaircafedanmark.dk

Hall of fame:

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamling 19. marts 2023:
Formand: Arne Skov – arne@ (medlem af bestyrelsen siden 2022)
Næstformand: Christen Monberg – chr@ (medlem af bestyrelsen siden 2018 – indtrådt som næstformand december 2023)
Bestyrelsesmedlem: Stig Bomholt – stig@ (medlem af bestyrelsen siden 2018)
Niels Christian Juul – ncjuul@ (medlem af bestyrelsen siden 2021 – indtrådt juni 2021)

Næstformand: Andreas Larsen Rübner-Petersen – (medlem af bestyrelsen siden 2021 – udtrådt december 2023)
Kasserer: Patricia Kjerulf – (medlem af bestyrelsen siden 2018 – udtrådt 31. januar 2024)
Bestyrelsesmedlem: Arlette Bentzen – (medlem af bestyrelsen siden 2018 – udtrådt 1. februar 2024)
Bestyrelsesmedlem: Thaiger Damsgaard – (medlem af bestyrelsen siden 2021 – udtrådt juni 2023)