november 2021

man tirs ons tors fre lør søn
1
2
 • Repair Cafe Viborg
 • Repair Cafe Skanderborg
3
4
5
6
 • Repair Cafe Aalborg
 • Repair Cafe Ballerup
 • Repair Cafe Sæby
 • Repair Cafe Hellerup
7
8
9
10
 • LUKKET: Repair Cafe Kolind
 • Repair Cafe Reparations Konsortiet
 • Repair Cafe Stanneriet Spøttrup
 • Repair Cafe Samsø
 • Repair Cafe Ejby
 • Repair Cafe Nexø
11
12
13
 • Repair Cafe Allerød
 • Repair Cafe Gladsaxe
 • AFLYST: Repair Cafe Haderslev
 • Repair Cafe Nørrebro
 • Repair Cafe Aarhus
14
15
16
 • Repair Cafe Nors
17
18
 • Repair Cafe Hvalsø
 • Repair Cafe Kolding
19
20
21
 • Repair Cafe Albertlund
 • Repair Cafe Lyngby
22
23
24
 • Repair Cafe Kolind
 • Repair Cafe Reparations Konsortiet
 • Repair Cafe Høng
 • Repair Cafe Stanneriet Spøttrup
 • Repair Cafe Samsø
 • Repair Cafe Nexø
 • Repair Cafe Roskilde
 • Repair Cafe Svendborg
25
 • Repair Cafe Hvalsø
 • Repair Cafe Silkeborg
 • Repair Cafe Vedbæk
26
27
 • AFLYST: Repair Cafe Mørkhøj
 • Repair Cafe Allerød
 • Repair Cafe Frederikssund
 • AFLYST: Repair Cafe Haderslev
 • AFLYST: Repair Cafe Åbyhøj
 • Repair Cafe Furesø
 • Repair Cafe Nørrebrohallen
28
29
30
 • Repair Cafe Gladsaxe
 • Repair Cafe Aabenraa