Der skal ikke så meget til for at starte en repair café, men man skal trods alt være nogle frivillige og dem skal du/I starte med at få fat i.

Denne første fase afsluttes med et “møde til orientering af frivillige” så aktiviteterne i denne fase går alle sammen ud på at bygge op til dette møde. Brug alle de informationskanaler, du har til rådighed: Opslag i lokale forretninger, opslag i grupper på de sociale medier, ikke én, men alle de grupper, du kan komme i tanker om: By- og bydelsgrupper, boligforeninger, andre frivilligorganisationer i området. Hvis der findes en lokalavis eller et distriktsblad, så skal de bringes til at skrive om sagen – om ikke før, så når tidspunktet for frivilligmødet er kendt. Og snak med lokale venner og bekendte.

Hvis der ligger en repair café i nærheden så kan I måske få hjælp til at afholde en “pop-up repair café”: En engangs begivenhed med reparation som en rigtig repair café, men ikke nødvendigvis det rigtige sted (det kan jo være i et indkøbscenter. en sportshal eller et bibliotek, hvor der også vil være tilfældige forbipasserende) eller med de rigtige kommende frivillige. Hvis der i kommunen er en “grøn festival” eller lignede, så stil op og fortæl om repair caféerne (og prøv om I kan få en deltager fra bestyrelsen eller en nabo RC med).

Opret en gratis postkasse (gmail, hotmail eller lignende) så interesserede fra starten kan komme i kontakt med dig og opret en Facebook gruppe, så du har et sted at reklamere for repair caféen. (Det er ikke alle, der bryder sig om Facebook, så det er en reklameplads, men ikke den primære kommunikationskanal med de frivillige).

Der vil være mange, der har lyst til at være med, men som ikke tror de har tiden og kvalifikationerne – og det er argumenter, der hurtigt kan afvises:

Tiden: Hvis man har et hjerte, der banker for øget hensyn til Jordens ressourcer og klimaet og den håndværksmæssige udfordring ved reparationer, så burde man også kunne afse 3 timer om måneden – mere tid er godt, men 3 timer er nok. Og da de andre frivillige man møder har hjertet på samme sted, så er det faktisk lige før at deltagelsen i en repair café giver mere energi end den tager.

Kvalifikationerne: Der er 4-5 typer af opgaver i enhver repair cafe. Som regel kan man fordele opgaverne, så man kan gå i gang med kun 3 personer, men det er ikke anbefalelsesværdigt:

  • Koordinator: Den person, der har kontakten til den organisation, der leverer lokaler, ansvar for at minde de øvrige frivillige om aftaler og åbningstider m.v. og som har ansvar for at indtaste reparationerne i vores fælles database. Hvis ikke værtsorganisationen giver kaffe er der også en opgave i at spørge de lokale handlende om de vil give kaffe eller småkager.
  • Vært: Person med nøgle til lokalerne, en der ved hvor kaffen og kaffemaskinen står og som ved hvor sikringsskabet er, hvis noget går galt.
  • Marketing: En eller flere, der sørger for at varme op til en repair café ved at omtale næste åbningstidspunkt i diverse medier – og fortælle om resultatet af sidste åbning.
  • Tøjreparation: En eller flere der kan finde ud af at betjene en synål og en symaskine. Også meget gerne med elementer af “visual mending” (I stedet for at lappe et hul, så syr man en mariehøne på)
  • Mekanikreparation: En eller flere, der kan bruge hammer og mejsel og skruetrækker og skaffe sig adgang til det indre af en kaffemaskine eller støvsuger.
  • Elektronikreparation: En eller flere, der også kan bruge et multimeter og en loddekolbe.

Og tit og ofte er disse funktioner overlappende og suppleret med nogen, der ikke tror de kan noget af det, men gerne vil være med for at lære. Man kan godt klare sig med tre personer, hvis det er nødvendigt: En vært/koordinator, en tøjreparation og en mekanik/elektronik.

Lokalerne: En repair café er typisk åben et sted mellem en og 4 gange pr måned. Det betyder, at der er behov for et aflåseligt skab eller lignende, hvor værktøj m.v. kan stuves af vejen mellem hver åbning (fx et rullebord med underhylde og nogle store plastickasser) og der er behov for et lokale, hvor man kan afholde repair caféerne: Et rum med strøm og minimum 3 borde: Modtagelse, tøjreparation og mekanik/elektronik reparation samt plads til borgere, der afventer. Men da det ofte bliver til en del mere end det, så vil det være godt hvis der kan skabes plads til 4-8 borde. Hvis det foregår på et bibliotek kan det måske også være en god idé med et bord med en relevant biblioteksudstilling og hvis det foregår på en café, så skal der jo også være plads til at der kan sælges kaffe og kage.

Vores repair caféer ligger meget forskellige steder: biblioteker, kulturhuse, frivilligcentre, beboerhuse, menighedshuse o.s.v. – når de frivillige er ved at være samlet, så burde det være muligt at finde et lokale.

Første møde: Selve mødet for de frivillige bruges til at give dem svar på deres spørgsmål og på at få dem til at aflevere email adresse og/eller telefonnummer (det er ikke smart at skulle ud og have fat i den slags efterfølgende). I vil altid kunne få deltagelse af en fra bestyrelsen af Repair Cafe Danmark – om ikke fysisk, så via en on-line forbindelse, så der er mulighed for at deltagerne kan få svar på stort set hvad som helst. I kan evt. også alliere jer med en frivillig fra en repair cafe i nærheden.

Det er de aktive frivillige, der “ejer” repair caféen, så man kan lige så godt tage nogle vigtige beslutninger allerede på første møde: Hvor skal det holdes (hvis det ikke allerede er indlysende), hvornår skal der være åbent og hvem tager sig af at få fat i hvilket værktøj/udstyr.

Hvis I har en samarbejdspartner – kommune, forretning, bibliotek, beboerorganisation – der hjælper med lokaler og lidt finansiering, så vil de gerne vide, hvad det koster og som udgangspunkt kan man anskaffe værktøj for et sted mellem 3.500 kr og 10.000 kr (RCDK har nogle lister) og de årlige driftsomkostninger, udover husleje, er endnu mindre: Der skal fyldes op med lim og lignende en gang i mellem og man opdager også at man mangler i venstrehåndsskruetrækker eller lignende, så det vil være rart at have råderet over 5.000 kr årligt. Og det vil være endnu bedre hvis der også kan blive midler til en fællesspisning eller to i årets løb.

Videre til Start repair café.