EU skridt i retning af produktregulering

IDA (Ingeniørernes Fagforening) havde arrangeret et webinar om EUs skridt i retning af begyndende regulering af produkter. Det er rart at EU begynder at give os redskaber til at fjerne de værste ressourcemisbrug, men det er også kun en begyndelse og kun redskaber som vi selv enten som forbrugere, som organiserede forbrugere eller gennem national lovgivning kan bruge i vores indsats mod ressourcemisbrug. Det går langsomt, det omfatter kun få produkter og nationalt vil man hellere minimere gennemførelsen af EUs forslag end se det som en anledning til at vi kan bidrage til mindre affald og klimabelastning samtidig med at vi faktisk bliver klogere på den slags (det er længe siden, jeg har turdet anvende ordet “førertrøje” om Danmarks indsats i forhold til miljø, klima og ressourcer, så det undlader jeg). Så vi bør se på mulighederne for at vi kan skubbe på.

Michael Søgaard Jørgensen, AAU om EUs regelinitiativer.

PDF Loading...

Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet TÆNK om mulighederne i EUs regler.

PDF Loading...

Arne Skov, Repair Cafe Danmark om begrænsningerne i EUs regulering.

PDF Loading...