Repair Cafe Danmark arbejdsgrupper

Repair Cafe Danmark nedsætter arbejdsgrupper efter behov. Arbejdsgrupper, som ikke er kortvarige ad hoc arbejdsgrupper, har i lighed med repair caféer ret til at indstille en repræsentant til generalforsamlingen. Arbejdsgrupper vil typisk blive ledet af en honorarlønnet medarbejder fra sekretariatet. Medlemmer af arbejdsgrupperne har ikke forpligtiget sig til noget – de får information, når vi har en aktivitet, som vi gerne vil lokke dem til at deltage i. Arbejdsgrupperne kan – efter ansøgning – blive støtte økonomisk.

Administrationsgruppen: Arbejdsgruppe for nye tiltag på det administrative område og valg af systemer til understøtning af administrationen. initiativ til undervisning af koordinatorer og PR folk. Ledes af organisationssekretæren, der efter behov trækker på andre.

Systemudviklingsgruppen: Arbejdsgruppe for udvikling af hjemmeside og registreringssystem og dataindsamling. De tre arbejdsområder kan evt adskilles i undergrupper. Gruppen ledes af systemsekretæren.

Undervisningsgruppen: Arbejdsgruppe for erfaringsudveksling m.h.t. undervisningsaktiviteter samt undervisning på de kurser, vi arrangerer. Så hvis du har lyst til at øse af dine erfaringer overfor andre frivillige, så er dette en god gruppe at melde sig til. Medlemmer af denne gruppe får besked når vi søger en underviser til et af de områder, de har meldt sig til. Gruppen ledes af undervisningskoordinatoren.

Projektmagergruppen: Arbejdsgruppe som idé-generering til fondsansøgninger. Det er brainstorming men også detaljeret planlægning og beskrivelse – vi har mange idéer, men de skal også kunne gennemføres. Gruppen ledes af fundingsekretæren.

Identitetsgruppen: Vi har forpligtiget os til at skabe et øget genkendeligt billede af os som en fælles organisation. Måske er det nok at hjælpe lokale med deres trøjer, forklæder m.v. men måske skal der mere til. Gruppen ledes af generalsekretæren.

Reparationsdatagruppen: Det er ikke nok at have de rigtige systemer til indsamling af data; vi skal også have gode idéer om hvordan vi kan udnytte de data som vores registrering giver os og gode måder at gøre det på. Gruppen ledes af reparationsdatasekretæren.