Klimahandledag den 27. april

Har du hørt om Klimahandledagen den 27. april 2023? Klimahandledagen er en mulighed for at samles i de fællesskaber, vi alle er en del af til hverdag med vores naboer og kolleger og sammen finde ud af, hvad vores fællesskab kan gøre for klimaet.

På deres hjemmeside kan du finde inspiration til forskellige måder hvorpå du deltage i Klimahandledagen, samt idéer til en eller flere klimahandlinger der passer til jer – som en del af din arbejdsplads, i dit nabofællesskab eller i et fællesskab du er en del af – fx. din lokale repair cafe.

Hvem står bag?

(information hentet fra https://www.klimahandledag.dk/)

Klimahandledagen er arrangeret af den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark med den grønne tænketank CONCITO som videnspartner. Klimahandledagen er en del af 70i30-projektet, som er finansieret af VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN og KR Foundation. Projektet støtter en række sammenhængende klimainitiativer inden for hhv. viden & kommunikation, folkeligt engagement og uddannelse. Du kan læse mere om 70i30 på siden her.

Foreningen Grønne Nabofællesskaber, der samler danskere i lokale grønne nabofællesskaber over hele Danmark, er medarrangør af Klimahandledagen. Se mere om Grønne Nabofællesskaber her.