Den skadelige køb-og-smid-væk-kultur: Millioner af mobiler og andre ting havner i skraldespanden

Nye tal viser at vi i Danmark bruger færre penge på at få repareret vores mobil og andre ting. Køb-og-smid-væk-kulturen er en moderne tendens, hvor vi køber produkter, bruger dem kort og smider dem væk. Det er en skadelig adfærd, der fører til enorme affaldsmængder og forurening af miljøet. Mobiltelefoner er et eksempel, da over en million mobiler havner i skraldespanden årligt.

Når produkter som mobiler destrueres, udledes farlige kemikalier, der forurener jorden og grundvandet. Desuden kræver fremstillingen af nye produkter store mængder energi og ressourcer, hvilket øger drivhusgasudledningen.

Forbrugerne bør tage ansvar for deres forbrug ved at genbruge, reparere og forlænge produkters levetid. Bevidsthed om miljømæssige konsekvenser er afgørende for at opnå en mere bæredygtig fremtid. Det er grundtanken bag Repair Cafe Danmark, med over 85 lokale repair cafeer fordelt i hele Danmark.

Læs også DRs artikel: Køb og smid væk-kultur skader klimaet: En million mobiler og andre ting havner hvert år i danske skraldespande fremfor at blive fikset