Reparationer

Vi har i alt repareret 2.079,29 kg

Beregnet ud fra indkomne statistikker fra danske Repair Cafeer indeværende år

EL

1.290,17
kg repareret

SY

89,02 kg repareret

ANDET

686,26
kg repareret

Reparationer

Vi har i alt repareret 532 genstande

Beregnet ud fra indkomne statistikker fra danske Repair Cafeer indeværende år

EL

324
genstande repareret

SY

66 genstande repareret

ANDET

128 genstande repareret

Succesrate

vi har med succes repareret 43% af alle genstande

Beregnet ud fra indkomne statistikker fra danske Repair Cafeer indeværende år

Besøgende

Vi har i alt haft 1267 besøgende

Beregnet ud fra indkomne statistikker fra danske Repair Cafeer indeværende år

Klima

Hver besøgende har i gennemsnit sparet klimaet for: 1,64 kg affald

Beregnet ud fra indkomne statistikker fra danske Repair Cafeer indeværende år