Repair Cafe Danmark er medlem af Forbrugerrådet TÆNK, som i store træk deler vores holdning til nødvendigheden af reparationer men også laver meget andet interessevaretagelse for forbrugere. Som betalende medlem får du adgang til deres testresultater og deres magasin.

Vi arbejder sammen med mange universiteter og højere læreanstalter, men Aalborg Universitet har vi et helt specielt tæt forhold til.

Vi er ikke ene om at interessere os for affaldsreduktion, se fx:

Circular Economy Beyond Waste (cebeyondwaste.eu) (et samarbejde mellem kommuner, regioner, m.fl)

Brancheforeningen Cirkulær – Fra affald til ressourcer (cirkulaer.dk) (kommunale forsynings- og affaldsselskaber. Glade for både genbrug og genanvendelse)

Dakofa – Dansk Kompetencecenter for Cirkulær Omstilling

CONCITO (Grøn tænketank der også tænker over forbrugeradfærd)

Applia er branceorganisationen for hårde hvidevarer og køkkenudstyr. De vil rigtigt gerne fremme reparation men samtidig lever deres medlemmer ofte af at sælge.