Repair Cafe Danmark inviterer foreningens medlemmer til den årlige ordinære generalforsamling, der afholdes søndag den 13. marts 2022 kl. 15 – ca. 17, med mulighed for deltagelse ved personlig fremmøde eller online via Zoom.

Dagsorden og generel information om generalforsamlingen findes her.

Tilmelding er nødvendig via nedenstående formular, senest søndag den 6. marts 2022 kl. 12.